5 tips for better sleep

21:45

EN: Sleeping - one of the most important episodes in our lives, because on average we spend on it from 80 to 120 days per year! The specialists recommend spending to recreation from 6 to 8 hours. So I decided to learnhow to make those hours more pleasant.

UA: Сон - один із найважливіших епізодів в нашому житті, адже в середньому ми витрачаємо на нього від 80 до 120 днів на рік! Спеціалісти рекомендують витрачати на відновлення сил від 6 до 8 годин. Тож я вирішила розібратись, як зробити ці години приємнішими.


EN: Wake up earlier. I know it sounds weird, but it helps. When you wake up not too late you can do more things and in the end of the day you're pleasantly tired. You know, when you're tired - you're sleeping is better.Wake up not later than 8am and fall asleep till 12pm. Thats will make you feell better and healthier.

UA: Прокидайтеся раніше. Я знаю, це звучить дивно, але це допомагає. Коли прокидаєшся не надто пізно, є можливість зробити більше речей, і в кінці дня відчувається приємна втома. Ви знаєте, коли ви втомилися - ви спите краще. Прокидайтеся не пізніше, ніж о 8 годині ранку і намагайтеся засинати до 12 години вечора.


EN: Night routine. It seems really trifle but things like sleepwear and bedding is really important.They're creating night atmosphere, when your body and mind get ready to fall asleep. Don't forget about take off makeup and get shower. I also love use candles in the evening ( everybody loves them). Use everything that makes you to relax! Green tea before I go to sleep is that little thing that makes me feel better, though i don't know is it good for health or not.

UA: Нічна рутина. Здається дрібницею, але такі речі, як постільна білизна та піжами дійсно важливі. Вони створюють нічну атмосферу, коли ваше тіло і розум збираються заснути. Не забувайте про зняття макіяжу і душ. Я також люблю використовувати свічки у вечірній час (все люблять їх). Використовуйте все, що може змусити вас відпочити! Зелений чай, перед сном і є для мене така дрібниця, що змушує мене відчувати себе краще, хоч я не знаю, чи добре це для здоров'я чи ні.


EN: Gadgets. Try not use your phone, computer and other gadgets at least hour before go to bed. Eveybody knows that tey're so bad for your health.

UA: Гаджети. Намагайтеся не використовувати свій телефон, комп'ютер і інші гаджети принаймні годину, перш ніж лягти спати. Всі знають, що вони дуже погано впливають на здоров'я.


EN: Aeration. This is my favorite ritual. First - health benefits. Second - it's  really more comfortable to fall asleep. Try to open the window in your room min for 15 min before go to bed ( but don't sleep with opened window, you can get ill). 

UA: Провітрювання. Це мій улюблений ритуал. По перше - користь для здоров'я. По-друге, так дійсно більш комфортно спати. Спробуйте відкрити вікно в кімнаті на 15 хвилин, перш ніж лягти спати (але не спіть з відкритим вікном, ви можете захворіти).


EN: Bed is only for sleeping! This is one that i forget always. I love reading before fall asleep in my bed. And this is really bad! Did you know, that our brain "remember" what to do in each place?  Like in the kitchen - eating, at table - study, and in bed sleeping. And if you read in your bed often, than brain won't sleep there, you will want to read. (Messy text, but I hope you understand me).

UA: Ліжко тільки для сну! Це те, що я постійно забуваю. Я люблю читати в моєму ліжку, перш ніж заснути. І це дуже погано! Чи знаєте ви, що наш мозок "пам'ятає", що робити в кожному місці? Типу на кухні - їдять, за робочим столом - навчання, а в ліжку - спати. І якщо ви читаєте в вашому ліжку часто, тоді ви не забажаєте спати, вам буде хотітися читати. (Трохи дивакуватий текст, але я сподіваюся, що ви мене зрозуміли).

Photo via pinterest: x


EN: What are your tips?
UA: А які у вас поради?

 хх Stas хх

You Might Also Like

2 COMMENT this post

  1. Провітрювання це мій улюблений спосіб також!;)

    ReplyDelete
  2. Відчуваю, що в травні я знов(як і у минулому році) перейду на правильний режим, щось у навчальний період це не вдається зробити:(
    Обожнюю провітрювання, одразу така свіжість з'являється. Як добре, що вже тепло і можна довгий час тримати вікно відчиненим:) х

    ReplyDelete

Popular Posts

recent posts

Subscribe